Väder och oväder -

förr, nu och i framtiden

 


Jag har arbetat som meteorolog sedan 1970-talet och kan vittna om den tidens oro för ett snabbt försämrat och kallare klimat. 10-15 år senare började forskningen peka i en helt motsatt riktning. Det medförde att FN:s klimatpanel IPCC grundades 1988.

 

Utblicken mot det kommande seklets väder och vind är möjlig tack vare IT-utvecklingen. Datorberäkningar kan omsätta komplexa underlag och visa hur framtida befolkning, industri och handel kommer att påverka atmosfären. Ny teknik erbjuder också möjligheter som vindkraft och solcellsteknik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

För mer information och

bokning av föredrag: