Föredrag

 

Jag erbjuder föredrag för myndigheter, företag, bildningsförbund, skolor och föreningar.

 

Föredragen kan handla om den aktuella klimattrenden och dess effekter i framtiden, såväl regionalt som globalt. Underlaget baseras på nya forskningsrön inom klimatområdet och kompletteras med händelser i Sverige och utomlands som belyser den aktuella klimattrenden. Jag relaterar också till SMHI:s nationella uppföljningar. Läs mer om klimatfrågan.

 

Passar det beställaren gör jag också ett svep över den teknikutveckling som fick liv i Sverige på 1950-talet; televisionen, TV-vädret och de meteorologer som var pionjärer. En kåserande dessert som avrundning på det skarpa klimatbudskapet.

 

Boken Sjörapporten har också medfört en rad föredrag. De kan handla om den svenska fyrhistorien, vindklimatet och stormarna längst kusterna samt dramatiska förlisningar.

 

 

Kontakt

 

För mer information och

bokning av föredrag: